Privacy Policy

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?
HTW Trading B.V. h.o.d.n. By MM Store is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Privacy Beleid
HTW Trading B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. In dit Privacy beleid wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. HTW Trading B.V. draagt ervoor zorg dat volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de juiste meldingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens hebben plaatsgevonden.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu. Denk maar aan uw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals uw IP-adres valt onder persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor u, zoals uw bestelgeschiedenis of surfgedrag.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?
Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met ons, zoals (zakelijke) klanten en contactpersonen van partners.

We krijgen de gegevens rechtstreeks van u, wanneer u onze website bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer u contact zoekt met onze klantenservice.

Welke gegevens verwerken wij van u, waarvoor gebruiken wij die en hoelang wordt deze bewaard?

Gegevens voor het verwerken van uw bestelling
Als u iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van u nodig om uw bestelling te kunnen bezorgen en u op de hoogte te kunnen houden over uw bestelling. Ook voor eventuele retouren of reparaties zijn deze gegevens nodig.

Hiervoor verzamelen wij uw naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en uw telefoonnummer(s).
De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die u met ons hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan uw bestelling 7 jaar bewaren.

Gegevens over uw contact met de klantenservice
U kunt 24/7 contact opnemen met de klantenservice. U kunt met ons bellen, e-mailen of chatten of een berichtje sturen via social media, zoals Facebook en Twitter.

We kunnen u een volgende keer sneller helpen door uw gegevens te bewaren. De aantekeningen over het klantcontact bewaren wij dan ook zolang u actief klant bij ons bent.

Gegevens voor een optimale winkelbeleving
In onze winkel staan heel veel artikelen. Wij willen u dan ook graag helpen om tussen al deze artikelen te vinden wat u zoekt.

Allereerst zorgen we dat onze website goed werkt zodat u optimaal kunt winkelen. Daarvoor verzamelen we bij een bezoek op onze website uw IP-adres, informatie over uw internetbrowser, eventuele taalinstellingen en informatie over de instellingen van het besturingssysteem van de computer of het mobiele toestel waarmee u ons bezoekt.

We zorgen er ook voor de website zo relevant mogelijk is door onze winkel af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren. Om dit te kunnen, verzamelen we u zoek-, klik en koopgedrag op onze website. Wij gebruiken deze gegevens voor het in kaart brengen van generieke klantpatronen, zodat we die op individueel niveau in kunnen zetten. Daarbij gaat het niet zozeer om de kennis over individuele klanten.

Gebruik van cookies
Op deze website gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek). 

Een overzicht van alle cookies vind u op https://www.bymmstore.nl/cookies

Toekomstige activiteiten
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie die wij reeds opgeslagen hebben gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacy beleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

(Persoons)gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

HTW Trading B.V. verkoopt uw gegevens niet
We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Met wie worden uw gegevens gedeeld?
De (persoons)gegevens die HTW Trading B.V. ontvangt en verwerkt worden beheerd met behulp van:

Productie- en logistieke partners
Om uw bestelling te kunnen afwikkelen, werken we samen met distributiepartners. Deze partijen ontvangen uw bestelnummer, naam, bezorgadres en telefoonnummer om te zorgen dat ze uw bestelling op de juiste manier af kunnen handelen.

Ook werken wij samen met verschillende logistieke partners, zoals PostNL en DHL. Onze logistieke partners krijgen van ons uw bestelnummer, naam, bezorgadres en telefoonnummer. Deze informatie hebben ze nodig om uw pakketjes op het door u gekozen adres af te leveren.

Andere externe dienstverleners
Wij schakelen ook andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen uw gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. En met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen.

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

  • Het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties;
  • het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes.

 

De overheid
Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.


Communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt.

Advertenties
De site van bymmstore.nl kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft HTW Trading B.V. geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Opslag periode
Uw (persoons)gegevens worden voor langere tijd bewaard door HTW Trading B.V., maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Beveiliging
Van alleen uw voornaam, achternaam, adres, (eventueel) bedrijfsnaam, woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres kunnen fysieke kopieën worden gemaakt in de vorm van een verzend-, pakbon en/of factuur.

Uw digitale (persoons)gegevens worden veilig beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De digitale gegevens zijn alleen toegankelijk/ in te zien door medewerkers van HTW Trading B.V. die hier gebruik van dienen maken, te weten de administratie, afdeling verkoop en het management. 

Fysieke kopieën worden opgeslagen in een archief, gedurende een periode van twee tot maximaal zeven jaar. De fysieke kopieën zijn alleen toegankelijk voor de medewerkers van de administratie en het management.

(Persoons)gegevens die door HTW Trading B.V. of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten die uw (persoons)gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen het minimaal benodigde apparaten.

De website van By MM Store wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van By MM Store privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Uw rechten

Recht op inzage
U heeft het recht om te allen tijde uw (persoons)gegevens op te vragen die bij HTW Trading B.V. vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met HTW Trading B.V. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door HTW Trading.

Recht op overdracht
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij HTW Trading B.V. opgeslagen liggen in het geval van overstap naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient de HTW Trading B.V. al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wenst u niet langer dat uw gegevens bij HTW Trading B.V. vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens in de gevallen opgenomen in hoofdstuk 7.5.1 van de Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming.

Recht op het indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat HTW Trading B.V. niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil u niet dat HTW Trading B.V. uw (persoons)gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw (persoons)gegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via [email protected] onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijs-nummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.

Het streven van HTW Trading B.V. is binnen één werkweek op uw verzoek te reageren.

Uw plichten
HTW Trading B.V. verwerkt (persoons)gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten en/of producten door HTW Trading B.V. via e-mail. Uw (persoons)gegevens zullen/mogen door HTW Trading B.V. nooit verkocht worden aan derden zonder uw toestemming.

De (persoons)gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde (persoons)gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om offertes, opdrachtbevestigingen en facturen te kunnen versturen. Als deze verplichte (persoons)gegevens niet worden aangeleverd, kan HTW Trading B.V. de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn (persoons)gegevens die u heeft gedeeld met HTW Trading B.V. met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

HTW Trading B.V. behoudt zich het recht de (persoons)gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer HTW Trading B.V. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van HTW Trading B.V. te beschermen. Daarbij tracht HTW Trading B.V. altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen 

  • Per e-mail: [email protected]
  • Per telefoon: 0031(0)314 645750
  • Per brief: HTW Trading B.V., Galileïstraat 45, 7131 PE Lichtenvoorde
Mijn account
You are not logged in. Log in to make use of all the benefits. Or create an account now.
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Menu
Zoeken
Search suggestions
Geen producten gevonden...